การใช้งานในเทคโนโลยีชีวภาพอิเล็กทรอนิกส์จอภาพ

World News

วงจรที่มีความยืดหยุ่นได้กลายเป็นสินค้าที่ต้องการอย่างมากในเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยการใช้งานในเทคโนโลยีชีวภาพอิเล็กทรอนิกส์จอภาพและหน้าจอมีความสำคัญโดยเฉพาะ มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำความเข้าใจว่าวัสดุที่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความยืดหยุ่นทำงานภายใต้ความเครียดและความเครียดอย่างไรโดยเฉพาะโดยทั่วไปแล้วการออกแบบวงจรที่ยืดหยุ่น

จะเกี่ยวข้องกับชั้นบาง ๆ ที่มีความยืดหยุ่นสูงซึ่งเป็นฟิล์มโลหะหรือพอลิเมอร์ซึ่งวางอยู่บนพื้นผิวที่มีความยืดหยุ่นหนาซึ่งเป็นอิลาสโตเมอร์ที่นิ่มและยืดหยุ่น การบีบอัดชั้นที่แข็งตัวนี้สามารถนำไปสู่การโก่งงอท้องถิ่นด้วยรูปแบบการย่นของไซนัสที่ช่วยให้พื้นที่ผิวส่วนเกินสามารถรองรับได้โดยวัสดุพิมพ์ที่ถูกบีบอัดเมื่อออกแบบอุปกรณ์ชีวการแพทย์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สวมใส่ได้การโก่งด้วยเครื่องจักรเป็นกลไกที่เป็นไปได้มากที่สุด ดังนั้นสำหรับการใช้งานดังกล่าวจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจถึงความไม่เสถียรเชิงกลและวิธีการใช้งานขึ้นอยู่กับรูปทรงและคุณสมบัติของวัสดุของแต่ละชั้น เป้าหมายสูงสุดคือการหลีกเลี่ยงการสูญเสียความผูกพันระหว่างเลเยอร์และการพัฒนาช่องว่าง